<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>Sout&#283;&#382; podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;pad&#367;</title><script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-28382339-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</script> </head><body> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 8px;"> <table style="width: 100%; height: 100%; text-align: center; background-color: #eef3f7;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody valign="top" align="center"> <tr> <td> <table style="width: 624px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 30px; height: 1050px;" alt="" src="strL.gif" /></td> <td><img style="width: 264px; height: 252px;" alt="" src="Z1.gif" /></td> <td nowrap="nowrap"> <table style="width: 100px; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap;" rowspan="3" colspan="1"><img style="width: 18px; height: 252px;" alt="" src="Z2.gif" /></td> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 494px; height: 144px;" alt="" src="M-ban.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><a href="soutez.html"><img style="border: 0px solid; width: 92px; height: 70px;" title="O SOUT}I" alt="O SOUT}I" src="M-sout.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-pravidla.html"><img style="border: 0px solid; width: 66px; height: 70px;" title="PRAVIDLA" alt="PRAVIDLA" src="M-prav.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-prihlaska.php"><img style="border: 0px solid; width: 72px; height: 70px;" title="PXIHL`KA" alt="PXIHL`KA" src="M-prihl.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-ceny.html"><img style="border: 0px solid; width: 42px; height: 70px;" title="CENY" alt="CENY" src="M-ceny.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><a href="soutez-caste-dotazy.html"><img style="border: 0px solid; width: 93px; height: 70px;" title=" AST DOTAZY" alt=" AST DOTAZY" src="M-faq.gif" /></a><img style="width: 16px; height: 70px;" alt="" src="M-nic.gif" /><img style="width: 53px; height: 70px;" alt="" src="M-kon.gif" /></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 324px; height: 38px;" alt="" src="N-sout.gif" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" rowspan="3" colspan="1" nowrap="nowrap"><img style="width: 40px; height: 1050px;" alt="" src="strP.gif" /></td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <table style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="white-space: nowrap; vertical-align: top;"></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 138px;" title="Hlavn partner: skupina RWE v R" alt="Hlavn partner: skupina RWE v R" src="S-1.gif" /></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 123px;" title="Sponzor: Ernst &amp; Young" alt="Sponzor: Ernst &amp; Young" src="S-2.gif" /></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 46px;" title="Sponzor: T-Mobile" alt="Sponzor: T-Mobile" src="S-3.gif" /></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 81px;" title="Sponzor: Asus" alt="Sponzor: Asus" src="S-4.gif" /></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 102px;" title="Sponzor: tdenk Euro" alt="Sponzor: tdenk Euro" src="S-6.gif" /></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 89px;" title="Sponzor: ekonomick systm Pohoda" alt="Sponzor: ekonomick systm Pohoda" src="S-5.gif" /></td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 264px; height: 72px;" title="Sponzor: OKI Printing Solutions" alt="Sponzor: OKI Printing Solutions" src="S-7.gif" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top"> <ul><small> <li><strong>Sout~ podnikatelskch npado</strong> "Npady za miliony" (nov "Npad roku") byla zahjena v&nbsp;roce 2007 s clem podpoYit podnikavho ducha u esk veYejnosti a u vysokoakolskch studento zvlat.&nbsp;Sout~ vhercom pYina hodnotn ceny a investice v objemu pYes milion korun. Hlavnmi garanty sout~e jsou Podnikatelsk inkubtor pYi Vysok akole ekonomick v Praze a HospodYsk komora hlavnho msta Prahy. Partnerem a hlavnm sponzorem prvnho ro nku byla skupina RWE v R.&nbsp;<br />&nbsp;</li> <li>Do sout~e mo~e bt pYihlaen libovoln <strong>podnikatelsk zmr, npad na rozaYen firmy i projekt</strong> pro investory, pYi em~ rozhodujc nen formln zpracovn, ale npad  obsah projektu.&nbsp;Krom vcnch cen sout~ astnkom otevr cestu k investorom, kteY jim pomohou uvst projekty do ~ivota.&nbsp;<br />&nbsp;</li> <li>Informace o aktulnm kole sout~e najdete na novch strnkch projektu <a title="npad roku" href="http://www.napadroku.cz/">zde</a>.&nbsp;<br />&nbsp;</li> <li>Stru n pYehled semifinlovch projekto z prvnho ro nku sout~e jsme pro vs pYipravili <a href="http://www.soutezomilion.cz/soutez-semifinale.html">zde</a>. Jak se daYilo vhercom zhruba roku po konn sout~e? <a href="soutez-co-dal.html">Zde najdete stru nou rekapitulaci</a> vvoje projekto zaYazench naa odbornou porotou na&nbsp;pYedn msta. Podnikatelsk sout~e se ta zjmu aira podnikatelsk spole nosti, klasickch i elektronickch mdi - zde je <a href="soutez-napsali.html">seznam vybranch lnko</a>&nbsp;o prvnm ro nku. &nbsp;<br />&nbsp;</li> <li>Ve spoluprci s jednm ze sponzoro sout~e, spole nost Profi-kancelY,&nbsp;jsme pro vs pYipravili nkolik rad, jak vstoupit do svta podnikn, co znamen <a title="zalo~en spole nosti" href="http://www.soutezomilion.cz/jak-na-zalozeni-firmy.html"><strong>zalo~en spole nosti</strong></a>, jak umstit <a href="https://www.profi-kancelar.cz/" title="sdlo firmy"><strong>sdlo firmy</strong></a> na zajmavou adresu co nejlevnji, jak si zajistit co nejekonomi tja a pYitom spolehliv provoz podporn agendy.&nbsp;<br />&nbsp;</li> <li>Strnky Businessinfo.cz patY mezi oblben destinace vtainy podnikatelo. Pro ty za najc, prvn&nbsp;mn zbhl,&nbsp;mo~eme doporu it <a href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/orientace-v-pravnich-ukonech/1000818/"><strong>rozcestnk prvnch kono</strong></a> - pYehled situac, se ktermi se mus seznmit ka~d podnikatel, kter chce zalo~it firmu a span ji provozovat.<br />&nbsp;</li> <li>Podnikatel zbhleja v prvnch konech pot jist ocen aktuln znn ~ivnostenskho zkona, kter jsme pro vs pYipravili v lenn elektronick verzi. Najdete zde pYehled jednotlivch oddlo a znn jednotlivch paragrafo. <a href="http://www.soutezomilion.cz/zivnostensky-zakon-2012.html">}ivnostensk zkon zde</a>.<br> &nbsp;</li> </small><small> <li>Tak je pro vs pYipraven <a href="http://www.soutezomilion.cz/obchodni-zakonik-2012.html">obchodn zkonk zde</a>.</li> </small></ul> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="2" nowrap="nowrap"><img style="border: 0px solid; width: 210px; height: 83px;" title="Sponzor: Centrum.cz" alt="Sponzor: Centrum.cz" src="S-01.gif" /><a href="https://www.profi-kancelar.cz"><img style="border: 0px solid currentColor; width: 80px; height: 80px;" title="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" alt="Sponzor: Profi-kancelY - virtuln kancelYe" src="S-02.jpg" /></a><img style="border: 0px solid; width: 120px; height: 83px;" title="Sponzor: Jazykov Institut Praha" alt="Sponzor: Jazykov Institut Praha" src="S-03.gif" /><a href="http://www.hkp.cz"><img style="border: 0px solid; width: 102px; height: 83px;" title="Partner: HospodYsk komora Praha" alt="Partner: HospodYsk komora Praha" src="S-04.gif" /></a><img style="border: 0px solid; width: 100px; height: 83px;" title="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" alt="Partner: Vysok akola ekonomick v Praze" src="S-05.gif" /><a href="http://www.profit.cz"><img style="border: 0px solid; width: 88px; height: 83px;" title="Partner: tdenk Profit" alt="Partner: tdenk Profit" src="S-06.gif" /></a><br> &nbsp;<p style="text-align: right"> <a href="http://soutezomilion.cz/partneri.html"><font size="2">partneYi</font></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></DIV> </body> </html>