O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Hlavní partner: skupina RWE v ÈR
Sponzor: Ernst & Young
Sponzor: T-Mobile
Sponzor: Asus
Sponzor: týdeník Euro
Sponzor: ekonomický systém Pohoda
Sponzor: OKI Printing Solutions
 • Komu je soutěž určena?
  Soutěž je určena jednotlivcům i týmům s podnikavým duchem a dobrými nápady. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu rozjezdu (v době zaslání přihlášky ještě neuplynul rok od vstupu na trh). Může se jednat o projekt, který chcete sami realizovat nebo o čistě akademickou studii (avšak reálně použitelnou - například dobře zpracovanou seminárku). Čím vyšší je podobnost s existujícími aktivitami jiných podnikatelů a firem, tím nižší jsou šance na výhru. Více viz Pravidla.
 • Co mohu získat?
  Pokud váš projekt porota zařadí mezi deset nejlepších, vyberete si jednu z hlavních cen (viz Ceny). Pokud o to vyjádříte v přihlášce zájem, předložíme váš projekt investorům a vy pak můžete získat na realizaci projektu 200 tisíc Kč či více, plus další podporu ve formě zkušeností a kontaktů. Pokud se umístíte mezi 30 nejlepšími, získáte předplatné časopisu Euro či Profit a pozvánku na slavnostní předávání cen.
 • Mohu si cenu vybrat sám?
  Do určité míry ano. V rámci přihlášky vyplňujete své vlastní pořadí (preference) cen – jak jsou pro vás osobně zajímavé – my ceny poté projektům přiřadíme podle jejich výsledného pořadí. Tzn. předkladatel nejlepšího projektu dostane cenu, kterou uvede na 1. místě osobní zajímavosti cen. Pokud druhý nejlepší projekt bude mít na svém 1. místě jinou cenu, dostane ji - pokud stejnou, dostane tu na své 2. příčce. Každý další dostane svou nejvýše umístěnou a přitom dosud volnou cenu.
 • Jak se mohu zapojit?
  Je to snadné, více viz Přihláška. Pro úplnost, uzávěrka je 15. listopadu 2007.
 • Jak mám svůj projekt popsat?
  Nemusíte se obávat, že by dobrý nápad ze soutěže vypadl kvůli formální chybě v popisu podnikatelského záměru. Nicméně šanci na úspěch mají pouze projekty domyšlené a srozumitelně popsané. Rádi vám poskytneme naše požadavky a doporučení, více viz Přihláška.
 • Jak se projekty hodnotí?
  V této soutěži jsou hlavními kritérii originalita nápadu a inovativnost produktu, služby, jejich přípravy, prodeje či zpřístupnění. Důležitá je rovněž možnost praktické realizace tohoto nápadu a znalost situace na trhu ze strany předkladatele. Podrobný popis hodnotících kritérií vám rádi zašleme e-mailem, více viz Přihláška.
 • Kdo projekty hodnotí
  Projekty hodnotí devítičlenná porota složená ze zkušených podnikatelů, akademiků, investorů a odborných novinářů. Jména členů poroty budou zveřejněna do konce října.
 • Kdo jsou investoři?
  Vzhledem k jejich přání nebudeme jména zveřejňovat. Pokud budete mít kvalitní projekt, poznáte je osobně. Ostatní se o nich dozví z následného popisu realizovaných projektů na našem webu a v magazínech Profit či Euro.
 • Jak se dozvím o své výhře
  Veškerá komunikace s účastníky soutěže probíhá prostřednictvím e-mailu. Pokud se váš projekt umístí mezi 30 nejlepšími, obdržíte pozvánku na slavnostní vyhlášení, kde se dozvíte své finální umístění a převezmete patřičnou cenu. Přesný termín bude ohlášen s předstihem, orientačně počítejte s polovinou prosince. Pokud se nebudete moci dostavit, můžete si výsledky přečíst druhý den na webu, za týden v Profitu a Euru a cenu si převezmete jindy.
 • Nemůže můj projekt někdo napodobit?
  Snažíme se toto riziko minimalizovat. 1) Organizátor soutěže uzavírá s každým, kdo přijde s projekty do kontaktu, smlouvu o zachování důvěrnosti. 2) Členové poroty jsou profesionálové a finančně zajištění jednotlivci. 3) V popisu projektu můžete určité klíčové údaje zamlčet. 4) Podoba případného zveřejnění projektu na webu či v tisku podléhá vždy schválení majitele.
  Nicméně finální zvážení rizik a potenciálních zisků je samozřejmě na vás.
 • Kdo a proč soutěž organizuje a platí?
  Soutěž organizuje podnikatelské centrum Profi-kancelář ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem při Vysoké škole ekonomické v Praze a Hospodářskou komorou hlavního města Prahy. Finance na organizaci a ceny pro soutěžící poskytují sponzoři a investoři. Cílem soutěže je "podpořit podnikavého ducha u české veřejnosti a u vysokoškolských studentů zvláště", propagovat sponzory a jejich produkty, najít zajímavé investiční záměry a umožnit jejich realizaci.
  Vysoké školy soutěž podporují proto, aby studentům ukázaly praktické možnosti uplatnění a/nebo je motivovali v předmětech týkajících přípravy podnikatelského záměru či podnikového plánování.
  Sponzoři zde propagují své jméno a produkty či služby, které s podnikání souvisí a/nebo ukazují svou společenskou odpovědnost.
  Investoři se do soutěže zapojují proto, aby zde našli nápadité podnikatele a manažery, kteří dobře využijí a rozmnoží jejich kapitál, samozřejmě k užitkou obou stran.
  A pro úplnost - soutěžící se hlásí, aby vyhráli cenu a/nebo získali zkušeného investora a/nebo se proslavili :-)
Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelářSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit